Wat vond je leuk, of niet leuk aan waar je bent opgegroeid?
What did you like or dislike about where you grew up?
swipe naar boven
Wat is de grootste prestatie van je leven tot nu toe (en waarom)?
What is the greatest achievement of your life so far (and why)?
Stel je moest kiezen: een goede carrière of een leuk gezin?
Suppose you had to choose: a good career or a nice family?
Ben je tevreden met je uiterlijk?
Are you satisfied with your appearance?
Waar kijk je naar uit deze week?
What are you looking forward to this week?
Zou je ooit plastische chirurgie ondergaan?
Would you ever have plastic surgery?
Wat vind je van ananas op pizza?
What do you think of pineapple on pizza?
Wanneer heb je voor het laatst iemand geholpen?
When was the last time you helped someone?
Wat staat er op jouw anti-bucketlist? (Dingen die je nooit meer zal doen)
What's on your anti-bucket list? (Things you'll never do again)
Ben je gelukkig?
Are you happy?