Welk beroep zou je nooit kunnen uitoefenen?
What profession could you never pursue?