Geloof je in liefde op het eerste gezicht?
Do you believe in love at first sight?