Welk doel wil jij dit jaar bereiken?
What goal do you want to achieve this year?